اخبار امداد خودرو شهر

این قسمت شامل اخبار امداد خودرو شهر و اتفاقات مهم در زمینه امداد خودرو و یا امداد جاده ای و حتی مسدود بودن جاده های شهر تهران به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی یا حتی ماندن در ترافیک های سنگین بدلیل عملیات عمرانی ، ریزش کوه ، مسدود بودن سطح محورهای تهران بزرگ بدلیل بارش برف ، مسدود بودن آزادراه های مختلف مخصوصا آزاد راه تهران شمال و ریزش بهمن نیز از جمله اخبار و اتفاقات مهم می باشند که بهتر است هر راننده قبل از شروع حرکت از مبدا خود نسبت به این اخبار و موضوعات آگاه باشند.

Leave a Comment