امداد خودرو تهران- جرثقیل- جرثقیل یدک کش

امداد خودرو شهر که حدودا دو دهه سابقه فعالیت در شهر تهران داشته و در زمینه امداد خودرو تهران ، امداد خودرو غرب تهران و محدوده تخصصی

در غرب شهر تهران امداد جاده و امداد با نیسان های یدک کش را برعهده داشته و توانسته است در این بازار رقابتی از لحاظ خدمات و نرخ قیمت امداد خودرو

و امداد جاده یکی از بهترین مجموعه ها باشد همچنان فعال می باشد.

Leave a Comment