نحوه امداد خودرو در تصادفات خسارتی:
باید در تصادفات خسارتی به چه نکاتی توجه داشت؟

تفاوت تصادف خسارتی با تصادف جرحی چیست؟

حداکثر سقف پرداخت بیمه ها بدون داشتن کروکی در تصادفات خسارتی چه مبلغی است؟

در این مقاله به تفکیک سوالات بالا را جواب خواهیم داد.

نحوه امداد خودرو در تصافات خسارتی به گونه ای است که فقط به خودرو ها یا موانع شهرداری یا اداره راهداری آسیب وارد شده است

و به نفرات خودرو یا موتور سوار یا ترک آن صدمه ای جانی وارد نشده باشد. به محض اعلام مرکز فرماندهی کنترل تصادفات در تهران

و یا شهرهای دیگر که تصادف جرحی اعلام شود علاوه بر آتشنشانی و کلانتری سریعا اورژانس اعزام می گردد تا هموطنان آسیب دیده

کمتر دچار صدمه وارده حاصل از تصادف قرار گیرند.

در تصادفات خسارتی لازم به حضور اورژانس و کلانتری نمی باشد چرا که خود پلیس راهنمایی رانندگی یا پلیس راه می توانند این موارد

را حل و فصل نمایند.

حداکثر سقف پرداخت بیمه ها بدون داشتن کروکی در تصادفات خسارتی چه مبلغی است؟

حداکثر مبلغ ثبت شده توسط بیمه های کشور متفاوت هستند اما در تمامی آنها مبلغ 20میلیون تومان ثبت شده که برخی از آنها حتی تا 30 میلیون

خسارت حاصله را بدون داشتن کروکی پرداخت می نمایند که این پرداخت منوط به تائید کارشناس خود بیمه مذکور می باشد.

Leave a Comment