امداد خودرو در فرحزاد : امداد خودرو شهر در فرحزاد هم شعبه دارد؟

یکی دیگر از شعبات امداد خودرو شهر در فرحزاد می باشد که بیش از دو دهه سابقه در زمینه تعمیرات و مکانیک سیار ، صافکاری ، نقاشی

امداد خودرو سریع با کادری مجرب فعالیت چشم گیری داشته و همچنان جزء شعبات این مجموعه محسوب می شود.

Leave a Comment