امداد خودرو در نواب:

مجموعه امداد خودرو با بیش از دو دهه سابقه درخشان در امر امداد رسانی همچنان توانسته در این بازار رقابتی

نامی نیکو از خود به جای گذاشته باشد و دو تیم گشتی و یک تیم ثابت مستقر در ابتدای بزرگراه نواب شمال به جنوب

فعال داشته باشد که به صورت 24ساعته فعال می باشند و آماده دریافت تماس و اعزام به محل تصادف یا حادثه

گزارش شده توسط شما هموطنان عزیز می باشند.

امداد خودرو در نواب

Leave a Comment