امداد خودرو در پونک:

امداد خودرو شهر در تمامی مناظق غرب تهران با الاخص منطقه 5 تهران که شامل مناطقی همچون

پونک- چهاردیواری – سیمین بولیوار- اشرفی اصفهانی – شهرک نفت و … می شود دارای گشتی فعال

و 3 تیم مستقری دارد که بعد از تماس هموطنان عزیز سریعا تیم های مربوطه اعزام می شوند.

امداد خودرو در پونک

Leave a Comment