یکی از دلایل جوش آوردن خودرو که شاید مهم ترین علل این اتفاق در خودرو های سواری یا نمیکه سنگین باشد عدم آب کافی در رادیاتور خودرو می باشد که متاسفانه بسیاری از رانندگان مخصوصا رانندگان خانم که روزانه آمار آنها به لیست رانندگان فعال جامعه مخصوصا در شهر های بزرگ در حال افزایش هست اصلا نگاهی به رادیاتور خودرو قبل از روشن کردن خودرو نمی کنند و خیلی از آنها اعتقادی به این بازدید که باید در ابتدا آب . روغن ، نگاهی سطهی به تسمه دینام و باطری خودرو بیاندازند ندارد.

سوراخ بودن رادیاتور و نشت آب:

یکی از دلایل اصلی سوراخ شدن رادیاتور استفاده از ضد یخ یا ضد جوش های متفرقه با درصد اسید بالاست که باعث سوراخ شدن یا نشتی در قسمت های مختلف رادیاتور شود که به مرور زمان مورد پوسیدگی های رادیاتور ها سبب می شود ضد یخ و ضد جوش ها سریع تر و راحت تر رادیاتور را سوراخ نمایند.

Leave a Comment