تمامی مقالات آموزشی وب سایت در این قسمت اصلی به نمایش گذاشته خواهد شد و مهمترین مقالات کاربردی در زمینه امداد خودرو ، خودرو های یدک کش، نحوه امداد رسانی و کمک و حتی محل قرارگیری خودروهای آسیب دیده و خطهای هاشور و هر آنچه که در امداد خودرو از صفر تا صد مورد نیاز هموطنان بوده سعی شده است به صورت کاملا شفاف و عامیانه با درنظر گرفتن موارد فنی و حقوقی در وسایط نقلیه قید گردد.