قفل شدن ترموستات | امداد خودرو : دلایل قفل شدن ترموستات خودرو چیست؟ چه کارهایی لاطم هست انجام دهیم تا ترموستات خودرو این چنین قفا نشود؟ شماره امداد خودرو و قفل شدن ترموستات : تماس با امداد خودرو شهر در رابطه با
Read More

نمره منفی های جریمه رانندگی یکی از مواردی که هر راننده ای را نسبت به جریمه و نوع جریمه به فکر می برند نمره منفی گواهینامه است. بهتر میتوان گفت خیلی از رانندگان نمیدانند مثلا در صورت تخلف مارپیچ و یا سبقت
Read More

عدم چراغ راهنما و شرایط علامت دادن- به هنگام نداشتن چراغ راهنما چطور باید به رانندگان دیگر علامت بدهیم/با نمایش دست به شکل افقی گردش به چپ خواهید داشت و برای نمایش و چراغ راهنما راست دست را به سمت بالا نگه دارید و برای توقف یا ایست دست خود را به سمت پایین از آرنج خم کنید