اعزام تیم امداد خودرو- پاره شدن تسمه تایم که با تماس یکی از شهروندان عزیز سریعا تیم فعال در محدوده بلوار فرحزادی سعادت آباد در محل حاضر و متوجه پاره شدن تسمه تایم خودرو سواری 206 سفید شده است که فوری خودرو
Read More