امداد کیا یا امدادخودرو محصولات و خودروهای کارخانه کیا یکی دیگر خدمات مجموعه امداد خودرو شهر می باشد که بدلیل از رده خارج شدن خیلی از خودروهای این کارخانه در ایران و مخصوصا در تهران نیاز شدیدی به امداد خواهند داشت. این
Read More