میکانیک غرب تهران: یکی از بهرتین خدمات مجموعه امداد خودرو شهر اعزام میکانیک به محل خودرو هموطنان می باشد که به هر علتی خودرو و وسیله نقلیه آنان از ادامه راه بازمانده و یا اصلا شروع به حرکت نمیکند. مهمترین چیز اعزام
Read More

امداد خودرو درغرب تهران: امداد خودرو در تمامی محدوده های غرب تهران که بیشتر شامل محله هایی همچون امداد خودرو در سعادت آباد، امداد خودرو در شهرک غرب- امداد خودرو در شهران امداد خودرو در پونک ، امداد خودرو در فرحزاد و
Read More