امداد خودرو شهر در تمامی مناطق تهران مخصوصا در مناطق غربی تهران دارای گشت های 24 ساعته در 3 نوع شیف کاری هشت ساعته می باشد که یکی از مهمترین مناطق تهران و غرب شهر امداد خودرو در سعادت آباد می باشد.
Read More