امداد خودرو جاده ای

امداد خودرو جاده ای قابل ذکر امداد رسانی با تمامی خودرو یا سواری یا موتور سیکلت هایی که با مجموعه امداد خودرو شهر زمانی قابل ستایش است که

علاوه بر حضور به موقع و امداد جاده دارای تعرفه ای مناسب و قابل هضم توسط مشتری نیز باشد.

امداد خودرو جاده ای - امداد رسانی 24 ساعته مجموعه امداد خودرو شهر در هر روز و ساعتی از شبانه روز ادامه دارد 09351903007

Leave a Comment