امداد خودرو در ستارخان

امداد خودرو در ستارخان:

یکی از منطقه های قدیمی غرب تهران منطقه ستارخان می باشد که در دل خود بسیاری کوچه و خیابان فرعی و اصلی

جای داده است که در هفته بیش از 50 مورد جرثقیل به این منطقه اعزام می گردد و مخصوصا امداد خودرو در آلستوم

و امداد خودرو 24 ساعته ستارخان به گونه ای همیشه فعال و آماده امداد رسانی به هموطنان عزیز می باشد.

Leave a Comment