با توجه به عملکرد مهم دیسک و صفحه در تمامی خودرو باید گفت قبل از هر چیزی باید آموزش های لازم

درخصوص دنده عوض کردن و درست دنده عوض کردن خودرو را به یاد داشته باشیم تا بتوانیم به درستی

ایفای نقش نموده و کمتر به مسائلی مانند تعویض دیسک و صفحه بدلیل شیشه ای یا آینه ای شدن آن

اقدام کنیم. امداد رسانی و امداد خودرو به خودروهایی که دچار نقص فنی در خصوص تعویض دیسک و صفحه – آموزشی

در این ماه به شدت بالا رفته است و این یک هشدار به دیگر رانندگان محترم می باشد که اگر در تعویض دنده

مشکلی ایجاد شده یا کلاچ زیر پای شما سفت می باشد حتما به مکانیک خبره و ماهر (همانند مجموعه امداد خودرو شهر)مراجعه نمائید.

در پایان کلیپی آموشی در سایت درج شده است

Leave a Comment