با توجه به موضوع مقاله آموزشی خود تفاوت کروکی جرحی و خسارتی که امروزه متاسفانه با شرایط رانندگی هموطنان گرامی آمار تصادفات مخصوصا خسارتی رو به رشد می باشد

نیاز است مردم و رانندگان بیشتر اطلاعات داشته باشند و در صورتی که در این تصادف (تصادف خودرو به خودرو – تصادف خودرو به اجسام – تصادف خودرو با احشام- تصادف خودرو با عابر پیاده) ممکن است به صورت جرحی باشد که یک یا چند مجروح داشته و سریعا مجروحین توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده خواهد شد. عوامل و سازمان های درگیر شامل شهرداری یا راهداری- پلیس راهور استان یا پلیس راه- کلانتری حوزه استحفاظی- اورژانس و نیروهای امداد در صورت لزوم آتش نشانی به محل تصادف اعزام خواهد شد.

کروکی خسارتی:

در تصادفاتی که معمولا بین خودرو با خودرو می باشد و یا خودرو با جسم ثابت رخ می دهد تصادف خسارتی خواهد بود یعنی هیچ یک از افراد داخل خودرو آسیب ندیده و حتی احساس تالم یا درد در اعضای بدنشان ندارند و بر اثر تصادف فقط خسارتی به خودروها و یا نیوجرسی و یا اجسام دیگر وارد شده است و در این نوع تصادفات افسر بازدیدکننده فقط موظف به کشیدن کروکی خسارتی بوده است و یک تفاوت کروکی جرحی و خسارتی این است که در کروکی خسارتی ، کروکی در دو برگ تنظیم می شود ولی کروکی های جرحی در 5 برگ تهیه و توسط افسر پلیس راهور یا افسر پلیس راه استان ترسیم خواهد شد.

Leave a Comment