نمره منفی های جریمه رانندگی

یکی از مواردی که هر راننده ای را نسبت به جریمه و نوع جریمه به فکر می برند نمره منفی گواهینامه است.

بهتر میتوان گفت خیلی از رانندگان نمیدانند مثلا در صورت تخلف مارپیچ و یا سبقت غیر مجاز چه میزان

نمره منفی در کارنامه و گواهینامه آنها درج می شود. از همین حیث لازم دانستیم مقاله ای آموزشی در

این خصوص تهیه و جهت ارائه به بازدیدکنندگان وب سایت امداد خودرو شهر درج کنیم.

نمره منفی شخصی                            عمومی و سنگینعنوان تخلف رانندگیردیف
108هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور سیکلت رو روی یک چرخ1
1510تجاوز از سرعت غیر مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت)2
105سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه3
105عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی4
53حرکت به طور مارپیچ5
75حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها6
2010رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی7
105تجاوز از سرعت غیر مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)8
64عبور از محل ممنوع9
95تجاوز به چپ از محور راه10
75عبور وسایل نقلیه از پیاده رو11
64عدم رعایت حق تقدم عبور12
53دور زدن در محل ممنوع13
53استفاده از تلفن همراه-سرعت بالای 60 کیلومتر14
63نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب15
88عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک16
7رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از حد مجاز17
73عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک ، سمعک یا تجهیزات خاص18
53عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه19
85عدم رعایت مقررات حمل بار20

مطالب مرتبط:

امداد خودرو در بزرگراه همتتعویض دیسک و صفحه – آموزشی

Leave a Comment