یدک کش - نیسان یدک کش

برخی از نکات ایمنی امدادخودرو در هنگام خرابی یا تصادف خودرو را در این مقاله شرح خواهیم داد که بسیاری از رانندگان خودرو متاسفانه اشتباهی بسیار تکرار شدنی در تهران و کلانشهرها اتفاق می افتد این است که راننده پس از متوجه شدن خرابی یا بدلیل عدم توانایی در به راه اندازی مجدد خودرو همانجایی که خودرو به مشکل خورده است متوقف می کنند و در مواردی اندک به یک چهارچراغ زدن خودرو بسنده می کنند این کار نه ایمنی برای خودرو خواهد داشت و نه برای راننده و سرنشینان علاوه بر آن ممکن است برای رانندگان دیگر در سطح محور خطر آفرین باشد.

حال چه باید کرد؟ به هنگام خرابی خودرو چه کارهایی باید انجام داد؟

یا سوال مهم تر کجا بهتر است توقف کرد؟

Leave a Comment